Unios Verneombudspris

Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

 

Unios verneombudspris skal deles ut for tredje gang på Verneombudskonferansen 31. oktober 2019.

Målet med prisen er å sette fokus på den viktige rollen verneombudet har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen som verneombud.

I 2018 gikk prisen til hovedverneombud Kjell W. Halvorsen på Ahus, for hans sterke og langvarige engasjement i å bygge opp en kompetent vernetjeneste ved sykehuset.

Alle verneombud kan nomineres som kandidater.

Godt begrunnede forslag til kandidater sendes til verneombud@unio.no senest 15. september.

Begrunnelsen må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i verneombudsprisens statutter og bør være på om lag én side. 

Det har vært mange nominasjoner de to første årene vi har delt ut prisen, men bare én kan få prisen hvert år. Vi oppfordrer derfor alle til å nominere på nytt verneombud man har nominert tidligere, men som hittil ikke har fått prisen. 

Her finner du statuttene for Unios verneombudspris

Les mer om verneombudsprisen på unio.no