Unio-leder Ragnhild Lied.

Enighet om særaldersgrenser

Et sammensatt utvalg bestående av aktører fra fagbevegelsen, arbeidsgiversiden og regjeringen kunngjorde i dag at de har forhandlet fram en ny pensjonsavtale for de med særaldersgrenser.

Publisert Sist oppdatert

Utvalget bestående av representanter fra Regjeringen, KS, Spekter, Unio, LO, YS og Akademikerne kunne fredag formiddag meddele at de hadde kommet til enighet om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser.

- Den nye avtalen sikrer de som har særaldersgrenser livsvarig påslag på pensjonen, uttalte Unio-leder Ragnhild Lied i forbindelse med annonseringen av avtalen.

- Gjennom disse forhandlingene har vi oppnådd bedre rettigheter for de med særaldersgrenser, enn det som lå i den midlertidige ordningen for særalderspensjon fra 2020 og tilbudet som ble gitt i 2020, la hun til.

200.000 offentlig ansatte

Avtalen gjelder offentlig ansatte som i dag kvalifiserer til særaldersgrenser.

Aldersgrensen i staten er 70 år, men aldersgrensen kan for enkelte stillinger være lavere. Det er dette som omtales som særaldersgrenser. Politi, brannfolk og forsvarsansatte har i dag en særaldersgrense på 60 år, kriminalomsorgen på 63 år, og enkelte grupper helsepersonell på 65 år.

Tanken bak særaldersgrensene har vært at ansatte i stillinger der tjenesten stiller spesielle krav til psykiske eller fysiske egenskaper som svekkes ved alder eller medfører særlig stor belastning skal kompenseres for dette med tidligere pensjonsavgang enn øvrige lønnsmottakere.

Rundt 10 til 15 prosent av ansatte i staten, 30 prosent i kommunene og 50 prosent i helseforetakene har i dag særaldersgrense. Samlet utgjør det over 200 000 offentlig ansatte, nesten én av tre offentlig ansatte.

Alle detaljer i avtalen er ennå ikke offentliggjorte, men den nye avtalen skal inneholde en levealdersjustering som hittil ikke har vært inkludert i særaldersgrensene. Den vil altså ta hensyn til at når gjennomsnittlig levealder i et årskull øker, vil pensjonsgrensen øke tilsvarende.

Arbeidstakerne som i dag har særaldersgrense får et livsvarig særalderspåslag som skal sikre pensjonen når de går av tidligere enn de som har vanlig aldersgrense. Særalderspåslaget blir henholdsvis 5,8 prosent for de som har særaldergrense 65 år, 6,5 prosent for grensen på 63 år og 7,7 prosent for de som har særaldergrense 60 år.

Viktig arbeid gjenstår

Bakgrunnen for utvalgsarbeidet, som startet i juni tidligere i år, er den nye offentlige tjenestepensjonen som gjelder alle offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere. I forbindelse med dette arbeidet lykkes ikke partene å komme til enighet om nye supplerende regler for grupper med særaldersgrenser, og arbeidet med dette ble derfor utsatt.

Det gjenstår imidlertid mye arbeid før en endelig avklaring foreligger.

Enigheten om pensjonsreglene legger til rette for det videre arbeidet med å avklare omfanget av særaldersgrenser. Det gjenstår fortsatt å avklare hvilke yrkesgrupper som i framtiden skal ha aldersgrenser og hvilke aldersgrenser som skal gjelde.

Etter planen skal dette avklares innen 1. juli 2024.

Les mer på unio.no

Powered by Labrador CMS