Om-oss

Om Norsk Radiografforbund

Norsk Radiografforbund skal ivareta medlemmenes
inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrer
yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter
i yrkeslivet.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for faglig
samarbeid og utvikling i Norge og internasjonalt.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for opprettholdelse av et samfunn basert på likeverd og rettferdighet,
uavhengig av kjønn, etnisitet og religion.

Norsk Radiografforbund skal fremme forskning,
fagutvikling og innovasjon slik at våre tjenester
gjenspeiler og har en basis i en kunnskapsbasert
praksis. Vi skal bidra til en teknologisk og medisinsk
utvikling til nytte for enkeltmennesket, helsetjenesten og befolkningen.

Norsk Radiografforbund skal være en partipolitisk
uavhengig fagorganisasjon.

Powered by Labrador CMS