Valgkomiteen


  • Endret

Valgkomiteen for landsmøteperioden 2019 - 2021 består av:

 

Kari Fosse
leder
Helse Bergen HF

 

Geir Strøm Aalberg
medlem
Helse Nord-Trøndelag HF

 

Trond Ovesen
medlem
Oslo universitetssykehus HF

 

Brith Lene Hiller
1. varamedlem
Lovisenberg Diakonale Sykehus

 

Mads Gøran Pedersen
2. varamedlem
Aleris

 Foto: Anne Elisabeth Næss

Illustrasjoner: fotolia.com