Rådet for radiografetikk

Rådet for radiografetikk er et selvstendig og uavhengig organ i Norsk radiografforbund. Rådet består av 4 medlemmer, hvorav en er leder. Disse velges på Landsmøte. Mandatet for rådet er presentert i NRFs vedtekter §18.

  • Endret

 

   Rådet for radiografetikk ble valgt på landsmøtet 14. - 16. november 2018. Rådet består av:

 

Tom Nordgård
leder
Oslo universitetssykehus HF

 

Cecilie Skare Kjøsnes
medlem
Helse Bergen HF

 

Bård Tømmerås
medlem
Universitetssykehuset i Nord Norge HF

Kontakt Rådet for radiografetikk på e-post nrf@radiograf.no

Yrkesetiske retningslinjer 2018

Yrkesetiske retningslinjer for radiografer - Code of Ethics for Radiographers

Her finner du handlingsplan for Rådet for radiografetikk 2015 - 2018