Lovutvalget

  • Endret

 Lovutvalget ble valgt på forbundets landsmøte 14. - 16. november 2018.
Utvalget består av:

 

Grethe May Engeseth
leder
Helse Bergen HF

 

Mario Gaarder
medlem
Helsedirektoratet

 

Arild Sunde
medlem
Helse Møre og Romsdal HF