Carl Jannik Egenberg Lindbæk, arbeidsrettsansvarlig i advokatkontoret Molteberg Nilsen.

Ny podkast-episode: - En relevant tematikk for alle arbeidstakere

Denne uka gjestet arbeidsrettsansvarlig i advokatkontoret Molteberg Nilsen, advokatfullmektig Carl Jannik Egenberg Lindbæk, podkasten Eksponert. Sammen med forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg drøfter de tematikken opphør av arbeidsforhold, oppsigelse og avskjed.

Publisert
Forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg

Arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er formalisert gjennom en skriftlig arbeidsavtale.

Avtalen avsluttes normalt ved at en av partene leverer en oppsigelse. Med oppsigelse menes en ensidig erklæring om at arbeidsforholdet skal avsluttes. Fra tidspunktet oppsigelsen er gitt løper det en oppsigelsestid. Loven oppstiller et minimumskrav om en måned etter utløpt prøvetid. Ved utløpet av oppsigelsestiden anses arbeidsforholdet som opphørt.

Arbeidsmiljøloven (aml.) kapittel 15 inneholder nærmere regler for hvordan et opphør skal gjennomføres med videre.

Sentral tematikk

Dersom arbeidsgiver skal initiere en oppsigelse må den være saklig begrunnet, jf. aml. § 15-7.

Arbeidstaker skal dersom arbeidsgiver vurderer å gå til oppsigelse eller avskjed innkalles til et drøftingsmøte, jf. aml. § 15-1, hvor spørsmålet skal drøftes og relevante omstendigheter kartlegges.

- For oss som jobber med arbeidsrett til daglig er denne tematikken blant den vi forholdes oss mest til, poengterer Carl Jannik Egenberg Lindbæk.

- I slike situasjoner bistår vi som regel arbeidstaker under drøftingsmøtet og i den videre oppfølging av saken. Blir ikke partene enige om en løsning kan saken måtte avgjøres ved rettergang, legger han til.

Mange spørsmål

Forhandlingssjef i Norsk Radiografforbund, Carl Christian Grue Solberg, gleder seg over å få huse Lindbæk i podkasten.

- Gjennom podkasten forsøker vi å adressere temaer vi mener er aktuelle for våre medlemmer, og spørsmål rundt opphør av arbeidsforhold er blant de spørsmålene vi blir tilsendt oftest, påpeker han.

- Vi satt stor pris på at Lindbæk tok seg tid til å drøfte spørsmålet med oss, og håper og tror våre medlemmer har nytte av å lytte til Molteberg Nilsens arbeidsrettsansvarliges vurderinger av tematikken, føyer Grue Solberg til.

Her kan du lytte til denne episoden av Eksponert

Powered by Labrador CMS