Forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg og forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Rom for reallønnsvekst

Denne uken sparket vi og forbundene i Unio i gang årets lønnsoppgjør med en felles tariffkonferanse med rundt 90 deltagere fra de ulike tariffområdene i Unio.

Publisert Sist oppdatert

På tampen av fjoråret ble det lagt fram nok en rapport om lønnsdannelsen i Norge, den såkalte Holden 4 rapporten, i kort konkluderer rapporten med at frontfagsmodellen innehar fleksibilitet nok til at lønnsoppgjørene skal kunne innrettes slik at de løser kompetanseutfordringer i tjenestene.

Foreløpig har vi ikke fasiten på lønns- og prisveksten for 2023, når disse foreligger i midten av februar vil vi kunne si noe mer eksakt hvordan lønnsoppgjøret for 2024 vil innrettes. Vi og forbundene i Unio legger opp til at årets oppgjør skal gi reallønnsvekst etter flere år med mindre eller ingen reallønnsvekst.

I de kommende månedene vil våre forhandlingsutvalg gå i gang med forberedelsene og gjøre prioriteringer inn mot årets lønnsoppgjør.

Våre medlemmer arbeider innen et felt som sykehusene er helt avhengig av for en effektiv og moderne pasientbehandling. Moderne bildediagnostikk og stråleterapi er noe av forutsetningene for den kvalitet vi har innen f.eks. kreftbehandlingen i Norge. Innen våre felt arbeider våre fagspesialister og ledere kontinuerlig for å utvikle tjenestene innen et bredt felt som inkluderer intervensjon, stråleterapi, nukleærmedisin og bildediagnostikk.

Vi representere en spisset kompetanse i spesialisthelsetjenestene som det kan bli mangel på i kommende år; for stråleterapeuter er det forventet en knapphet i kommende år knyttet til etablering av flere nye sentra. Dette må kommende lønnsoppgjør ta høyde for.

Vi forventer at sykehusene prioriterer vår spesialkompetanse. Vi representerer kritiske funksjoner helsetjenesten er avhengig av. Vi ser at det er rom for reallønnsvekst i år, og minner om sammenhengen mellom konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og rekruttering, poengterer forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Powered by Labrador CMS