Streik

Brudd i frontfaget: Streikeavklaring kommer lørdag

I helgen konkluderes det i den tvungne meklingen mellom frontfagspartene. Blir ikke partene enige vil resultatet bli storstreik.

Publisert

Mandag 18. mars overleverte Fellesforbundets delegasjon kravene sine til Norsk industri.
Dette markerte starten på hovedoppgjøret 2024.

Forhandlingsfristen for frontfagsoppgjøret var i utgangspunktet 21. mars, men ettersom partene ikke kom til enighet er partene nå til tvungen mekling hos Riksmekleren.

Streik

Kommer ikke partene til enighet innen midnatt lørdag blir det streik fra og med søndag.

LO-forbundet Fellesforbundet er sammen med YS-forbundet Parat representanter for arbeidstakersiden i frontfagsforhandlingene, mens Norsk industri representerer arbeidsgiverne.

Også Parat og Norsk Industri er i mekling.

Spekter

Det store flertallet av Norsk Radiografforbunds medlemmer tilhører tariffområdet Spekter, som etter planen skal i gang med innledende A-dels-forhandlinger tirsdag 9. april.

Oppstarten for de lokale B-dels-forhandlingene avhenger noe av forhold i andre tariffområder, men de er ventet sluttført i løpet av juni måned.

NRFs hovedsammenslutning, Unio, lanserte i mars sin sedvanlige tariffpolitiske uttalelse.

Unio understreker behovet for «klar reallønnsvekst» for medlemmene sine, altså at lønnen øker mer enn prisstigningen på varer og tjenester.

– Reallønnsnedgangen vi har sett de siste årene kan ikke fortsette, heter det uttalelsen.

Tall fra fjorårets lønnsoppgjør viser at Spekter-helse kom relativt sett godt ut av fjorårets oppgjør, men den høye prisstigningen har for mange av Unios medlemmer spist opp reallønnsveksten.

Unio gjør i nevnte uttalelse et poeng ut av at lønnsgapet mellom ansatte i offentlig og privat sektor må reduseres i årets oppgjør.

Alt om årets lønnsoppgjør finner du her

Powered by Labrador CMS