Tildeling av utdanningsstipend 2023

Publisert

Norsk Radiografforbunds utdanningsstipender er et medlemstilbud som skal stimulere til at våre medlemmer kan øke sin kompetanse gjennom videreutdanning samt å drive fagutvikling.

Stipendordningen er ikke ment å skulle erstatte virksomhetenes ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte; men heller ment å være et supplement og støtte til de av våre medlemmer som er i et eller planlegger et etterutdanningsløp.

For året 2023 er det avsatt kr.100.000,- til utdanningsstipend for videreutdanninger og masterstudier. Forbundsstyret har i møte 15. juni behandlet søknadene om utdanningsstøtte.

Vi ønsker alle lykke til i sine utdanningsløp.

Følgende medlemmer tildeles støtte i 2023:

Amalie JansdatterMaster klinisk helsearbeid8.000
Ann-Kristin SørhaugVidereutdanning MR8.000
Aud Wilhelmsen RolstadVidereutdanning MR8.000
Camilla SamuelsenMaster klinisk helsearbeid8.000
Frank UlriksenMaster biomedisin8.000
Frida HelgesenMaster helse og teknologi8.000
Ingrid Annette RislienMaster Klinisk helsearbeid8.000
Lena JakobsenMaster Helsefaglig utviklingsarbeid8.000
Maziar HervaniMaster Helseinformatikk8.000
Nathalie TellefsenVidereutdanning intervensjon8.000
Tone EdvardsenMaster Helsefaglig utviklingsarbeid8.000
Yom NguyenVidereutdanning MR8.000
Åshild BoseVidereutdanning MR8.000

Powered by Labrador CMS