Eksponert - en podkast fra Norsk Radiografforbund

Fra venstre Bjørn Hofmann, professor ved senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo og Institutt for helsevitenskap NTNU Gjøvik, forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og fagsjef Håkon Hjemly.

Ny podkast-episode:
Å gjøre kloke valg, en diskusjon med professor Bjørn Hofmann

Publisert Sist oppdatert

«Gjør kloke valg» er en kampanje som Norsk Radiografforbund sluttet seg til for noen år siden. Den startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen i 2018 og er en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely- kampanjen fra USA i 2012. 

Målet med kampanjen er at helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling.

Med dette som utgangspunkt inviterte vi Bjørn Hofmann, professor ved senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo og Institutt for helsevitenskap NTNU Gjøvik, til å diskutere noen aktuelle temaer med forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og fagsjef Håkon Hjemly.

Hofmann er for mange kjent gjennom en lang rekke publikasjoner og presentasjoner fra forskning på temaer knyttet til medisinsk etikk, og spesielt til bildediagnostikk. Men hvem er denne mannen og hva slags bakgrunn har han? Hva er IROS-prosjektet vi har lest om, hva betyr begrepet «Lavverdi undersøkelser» og hva kan i praksis radiografer og andre gjøre av kloke valg?

Lytt til episoden

Powered by Labrador CMS