Forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg.

Forhandlingssjefen i Altinget: - Kvalitet koster, kompetanse må lønne seg

Publisert Sist oppdatert

«Skal den norske befolkningen få tilgang til helsetjenester av den kvaliteten de forventer i fremtiden, vil rekruttering av kvalifisert fagpersonell til spesialisthelsetjenesten være alfa og omega. En rimelig avlønning av kompetanse vil være en forutsetning for å sikre gode tjenester», skriver Carl Christian Grue Solberg i nettavisen Altinget.

For et snaut år siden ga Statistisk sentralbyrå (SSB) ut en rapport omhandlende såkalt livslønn

I rapporten undersøkte Lars Johannessen Kirkebøen og Lasse Eika fra SSB sammenhengen mellom utdanning og samlede inntekter gjennom yrkeskarrieren.

Gjennomgående avdekker rapporten at de av oss med lang utdanning ofte har lave inntekter som studenter, men høye inntekter senere i karrieren. I gjennomsnitt har gruppen med lengre utdanning høyere inntekt gjennom arbeidslivet enn de med kortere utdanning, men dette gjelder ikke alle.

Enkelte grupper med lang utdanning har noen av de laveste livsløpsinntektene.

Relativt sett er helserelaterte høyskole-baserte utdanninger de som kommer dårligst ut om man kun ser på forventet økonomisk avkastning av utdanningen.

Forhandlingssjef Grue Solberg minner i dag i Altinget om at det er av avgjørende betydning for kvaliteten i spesialisthelsetjenesten at man sikrer konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, og advarer om at en konsekvens av svak lønnsutvikling kan bli potensielt livsfarlige rekrutteringsutfordringer.

«De jeg selv representerer, norske radiografer, er et godt eksempel på en yrkesgruppe som har både kompetanse og pågangsmot til å løse flere oppgaver enn de gjør i dag. De er fremoverlente og kunnskapstørste, lærevillige og offensive. Bruk av kunstig intelligens i bildediagnostikken åpner eksempelvis for en rekke spennende løsninger som kan gi gode og effektive tjenester. De er mer enn villige til å påta seg et større ansvar for å beskrive bildene, ikke bare ta dem, og stiller seg gjennomgående positive til å ta etter- og videreutdanning for å kunne bidra enda mer», skriver Grue Solberg.

«Men: Det er selvsagt ingen ved sine fulle fem som blir med på en slik reise dersom det er like attraktivt å ta seg like godt betalt arbeid innenfor sektorer som ikke krever helge- og nattarbeid og/eller årevis på skolebenken», legger han til.

Les innlegget i sin helhet her

Powered by Labrador CMS