Sylvi Thun, seniorforsker SINTEF og Marte Pettersen Buvik, seniorforsker SINTEF presenterte rapporten på dag 2 av Unio-konferansen.

Emosjonelle krav i yrker som jobber med mennesker

Forskningsrapport fra SINTEF lanseres i dag.

Publisert Sist oppdatert

Noen sentrale psykososiale arbeidsmiljøfaktorer

  • Integritet og verdighet
  • Kontakt og kommunikasjon med andre
  • Trakassering, herunder seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden
  • Vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
  • Stor arbeidsmengde og tidspress
  • Uklare og motstridende krav i arbeidet
  • Høye emosjonelle krav
  • Selvbestemmelse
  • Støtte fra leder og kollegaer

Forskningsundersøkelsen som SINTEF har utført på oppdrag fra Unio viser at det er høy yrkesstolthet og et stort jobbengasjement blant de som arbeider for og med mennesker. Samtidig oppgir hele 80 prosent at det i stor eller svært stor grad er belastende å kjenne på at en ikke strekker til. 

Undersøkelsen har omfattet sykepleiere, politi, lærere, barnehagelærere eller fysioterapeuter, men mye er overførbart til radiografyrket. Mye av det som trekkes frem i denne rapporten, ble også påpekt i rapporten "Mellom menneske og maskin", som Fafo utarbeidet for Norsk Radiografforbund i 2020.

Den største negative driveren som flest fremhever i undersøkelsen er følelsen av å ikke strekke til, men en positiv driver er at mange fremhver at det er vært givende å føle at man kan gjøre noe for andre mennesker.

Ressurser som trekkes frem på arbeidsplassen er god kollegastøtte, et godt arbeidsmiljø og det å motta anerkjennelse fra kolleger. I tillegg trekkes lederstøtte og leders evne til å sette seg inn de ansattes situasjon, som en viktig jobbressurs som trekker i en positiv retning.

Dagens arbeidsmiljølov har en overveiende fokus på det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen og flere talere under konferansen i dag trakk frem behovet for et tillegg i lov eller forskrift, der det psykososiale arbeidsmiljøet og emosjonelle krav i arbeidssituasjoner reguleres. 

Her kan du lese hele undersøkelsenPowered by Labrador CMS