Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

DSA avdekket avvik ved St. Olavs hospital

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) avdekket bekymringsverdige avvik innen bildediagnostikk knyttet til innføringen av Helseplattformen ved St Olav.

Publisert Sist oppdatert

For våre medlemmer som arbeider innen bildediagnostikk, stråleterapi samt radiografer ansatt i Helseplattformen, har innføringen av systemet skapt svært mye merarbeid. Det har for alle våre grupper vært en krevende tid.

Meldingene til DSA viser at det har vært vanskelig for radiografene å få oversikt over pasienthistorikk og at blant annet CT- undersøkelser har blitt dobbeltutført på pasienter. Radiografer har omfattende strålevernkompetanse og er daglig i situasjoner med vurdering av berettigelse og optimalisering av strålebruk.

Usikkerhet rundt det å ivareta pasientene i sikker bruk av medisinsk stråling er svært uheldig, og det er bra at DSA har gjennomført tilsyn etter de mottatte meldingene. Også ivaretagelse av pasientene knyttet til MR sikkerhet har vist seg å være utfordrende, da det å få registrert riktig informasjon i MR sjekklistene har vært vanskelig.

- Norsk Radiografforbund håper derfor at St. Olav og Helseplattformen svarer avvikene raskt ut. Vi vet at det arbeides kontinuerlig i begge miljøene med å lukke de avvik som er påpekt. Det er krevende for de involverte, men pasientsikkerhet må stå i høysetet i det videre arbeidet med innføringen av Helseplattformen i Helse – Midt Norge, sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Powered by Labrador CMS