Norsk Radiografforbunds kommentarer til statsbudsjettet for 2024

Foto: Shutthiphong Chandaeng/Istock

Regjeringen bekrefter satsing på kunstig intelligens (KI) i statsbudsjettet for 2024

Publisert Sist oppdatert

 Det er på høy tid at dette området får oppmerksomhet. En milliard over fem år er imidlertid langt fra nok og det er uklart hvordan midler skal prioriteres, her må utfordringene innen sykehussektoren adresseres. I de senere år har vi sett svært lovende prosjekter ved enkelt sykehus og bruk av kunstig intelligens i Norge. Den foreslåtte bevilgningen må prioriteres til at flere forsknings og sykehusmiljøer kan igangsette prosjekter som kan bidra til å styrke sykehustjenestene for pasientene. Det krever da en klar prioritering av en sektor som står foran svært store utfordringer, med kommende kompetanse- og kapasitetsutfordringer inn mot en kommende eldrebølge.

Vi anbefaler at det planlegges og tilrettelegges for at radiografer og stråleterapeuter med støtte i kunstig intelligens kan tillegges mer ansvar for større deler av forløpene innen bildediagnostiske undersøkelser og stråleterapi.

Radiografer og stråleterapeuter er i dag de største gruppene av helsepersonell på sine områder, og har med oppmerksomhet på både merkantile og omsorgs- og teknologirelaterte oppgaver, et godt utgangspunkt for å bidra til ytterligere å styrke tjenestene gjennom å ta i bruk KI-baserte systemer innen beslutningsstøtte.

Helsepersonellkommisjon har pekt på videre digitalisering som et av områdene som kan løse utfordringene som sykehussektoren står ovenfor. Her må midlene brukes på fornuftige prosjekter som setter bruk av kunstig intelligens og oppgavedeling i tjenestene i sammenheng.

 

 

 

Powered by Labrador CMS