Partene forventer reallønnsøkning

Ny undersøkelse: Partene forventer reallønnsøkning

Torsdag denne uken offentliggjorde Norges Bank sin forventningsanalyse hvor en rekke fagfolk i ulike sentrale miljøer redegjør for sine forventninger knyttet til inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen.

Publisert
Forhandlingssjef i NRF Carl Christian Grue Solberg.

På oppdrag fra Norges Bank utfører Ipsos kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Norges bank retter pengepolitikken mot et mål om lav og stabil inflasjon, og sentrale aktørers forventninger om fremtiden kan i seg selv påvirke den fremtidige prisutviklingen.

Aktørenes svar i fra spørreundersøkelsen gir derfor innsikt i norsk økonomi og i dens mulige utvikling.

Partene tror på reallønnsvekst

Partene i arbeidslivet forventer en gjennomsnittlig årslønnsvekst i inneværende år på 5,1 prosent, uendret fra forrige kvartal.

Arbeidsgiverorganisasjonene forventer en årslønnsvekst på 4,7 prosent, ned 0,5 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Arbeidstagerorganisasjonene forventer en gjennomsnittlig årslønnsvekst i inneværende år på 5,4 prosent, opp 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Naturlig nok varierer med andre ord forventningene noe, men gitt en forventet konsumprisindeks på 4,1 prosent forventer altså både arbeidsgiver- og arbeidstaker-siden reallønnsvekst.

Rentereduksjon kan drøye

Arbeidslivets parter oppgir en forventet prisstigning på varer og tjenester om 12 måneder på 4,3 prosent, som er ned 0,6 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Arbeidsgiverorganisasjonene forventer en prisstigning på 4,1 prosent, ned 0,6 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Arbeidstagerorganisasjonene forventer en prisstigning på 4,5 prosent, en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Økonomieksperter, næringslivsledere og husholdningene venter også at prisene vil stige mindre enn tidligere de neste 12 månedene, sammenlignet med undersøkelsen som ble gjort for tredje kvartal.

Næringslivslederne forventer en prisstigning på 4,7 prosent.

I snitt tror husholdningene at prisene vil stige med 3,3 prosent.

Økonomiekspertene forventer en prisstigning på 3,9 prosent.

Kilder:

Forventingsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2024

Norges Bank-undersøkelse: Venter årslønnsvekst på 5,1 prosent

Powered by Labrador CMS