Fra venstre: Heidi Nordby Lunde, forbundsleder i NRF Bent Ronny Mikalsen og Høyres Paul Chaffey.

Neste steg for kunstig intelligens

Tidligere i 2023 deltok NRF i høringsmøte med deler av Høyres stortingsgruppe hvor temaet var kunstig intelligens (KI).

Publisert Sist oppdatert

Høyre hadde etablert en egen gruppe til å arbeide med dette temaet og 20. november lanserte denne en ny strategi på området kalt «Neste steg for kunstig intelligens». For NRF var det viktig å få frem potensialet som ligger i bruk av KI med aktuelle eksempler fra flere avdelinger innen bildediagnostikk og stråleterapi i Norge. NRF mener at radiografer og stråleterapeuter sammen med KI-basert beslutningsstøtte kan bidra til økt kvalitet og effektivitet innen medisinsk bildediagnostikk og stråleterapi på flere områder. Blant annet innen prioriteringer av henvisninger og innen tydinger av bilder.

Høyres strategi for kunstig intelligens går ikke i detalj hva gjelder helsesektoren men har en rekke generelle tiltakspunkter for ulike sektorer og blir spennende å følge med på fremover.

Her kan du lese mer om den nye  strategien  «Neste steg for kunstig intelligens»

Powered by Labrador CMS