I dag feirer Norsk Radiografforbund 50 år

Publisert Sist oppdatert

Forbundet ble stiftet i et frokostrom på Ullevål sykehus 30. oktober 1973 av noen få entusiastiske og engasjerte radiografer. Her ble de enige om at forbundet skulle stiftes på tre grunnprinsipper; det skulle være partipolitisk uavhengig, det skulle hete Norsk Radiografforbund (NRF), og yrkestittelen skulle være radiograf.

NRF har i dag nærmere 3600 medlemmer. Vi er radiografenes og stråleterapeutenes eget forbund. Forbundet er en aktiv aktør både innen fag- og tariffpolitikk, og visjonen er å ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrer yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet, samt å arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og internasjonalt. NRF arbeider også for å fremme forskning, fagutvikling og innovasjon slik at våre tjenester gjenspeiler og har en basis i en kunnskapsbasert praksis, og ønsker å bidra til en teknologisk og medisinsk utvikling til nytte for enkeltmennesket, helsetjenesten og befolkningen.

NRF har i dag en solid organisasjon med dyktige lokale tillitsvalgte som stiller opp for våre medlemmer med bistand i arbeidssituasjoner og i de lokale lønnsforhandlingene. Sekretariatet har gjennom årene vokst fra å være på frivillig basis, til å bestå av åtte fast ansatte, som sammen med forbundsleder hjelper medlemmer og tillitsvalgte når det er behov for bistand. Forbundet har også et stort engasjement for fag- og profesjonsutvikling, og har etablert en egen intern spesialistgodkjenning for våre medlemmer. NRF arrangerer videre i snitt 12 fagkurs i året i tillegg til et utvalg av kurs for tillitsvalgte og ledere.

Fagpolitisk har NRF gjennom årene arbeidet med ulike saker og bidratt til en positiv utvikling for de tjenestene våre medlemmer arbeider innen. I dette arbeidet har NRF fått utarbeidet ulike rapporter som har dannet grunnlaget for politikk på innhold i grunnutdanning og på oppgavedeling innen bildediagnostikk. NRF har vært opptatt av videreutdanning for radiografer, og har vært engasjert i og støttet opp om flere av høyskolenes og universitetenes videreutdanningstilbud. Herunder videreutdanninger innen intervensjon, MR (magnetisk resonans), mammografi, stråleterapi, ultralyd samt utdanning for beskrivende radiografer.

NRF har vært opptatt av riktig kompetansesammensetning for radiografene gjennom utdanningsløpet. NRF har er derfor engasjert seg i innholdet i grunnutdanningen, og har etablert et eget studentforum som jobber for studentenes interesser.

Faglig engasjement har alltid stått i høysetet, og nylig har NRF etablert nasjonale faggrupper innenfor de fleste av fagets områder, der dyktige radiografer representerer sitt fagfelt inn i en gruppe som skal jobbe for fagutvikling innen hvert spesifikt fagområde som for eksempel CT, MR, nukleærmedisin, mammografi, stråleterapi og IKT e-helse.

Fra den spede begynnelse på frokostrommet på Ullevål sykehus har NRF utviklet seg og blitt profesjonalisert. Våre medlemmer står nå foran det som er beskrevet som den fjerde industrielle revolusjon – en videre digitalisering med bruk av kunstig intelligens på de områder der radiografer og stråleterapeuter arbeider. Kunstig intelligens vil få stor innvirkning på hvordan radiografer og stråleterapeuter utfører sine tjenester. Her vil forbundet være tett på i kommende år.

Jubileet vil bli markert på avdelinger og klinikker over det ganske land, med kakefest og faglige arrangementer i dag eller på radiografiens dag den 8. november.

Her finner du alt om jubileumsåret

Powered by Labrador CMS