Illustrasjon:

Oppstart av nasjonale faggrupper for MR og CT

Den 5. og 6. mars ble det avholdt konstituerende oppstartsmøter for forbundets nasjonale faggrupper innen MR og CT.

Publisert Sist oppdatert
Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen i Teams-møte med den nasjonale faggruppen for MR.

Flere grupper vil bli etablert etter hvert i løpet av året. Nasjonale faggrupper er ressurser man lenge har ønsket å få etablert som møteplass for fag- og kunnskapsutvikling og for bidrag til utvikling av profesjonen, og det var gjennom 2023 invitert bredt til å søke om deltakelse i aktuelle grupper.

I forbundets retningslinjer for nasjonale faggrupper sies det mer konkret at de skal bidra til å fremme NRFs overordnede mål for fag- og profesjonsutvikling gjennom en bredere tilgang på ressurspersoner. De skal også bidra til å styrke NRFs kurs og- etterutdanningstilbud og til at videreutdanningstilbudet for radiografer og stråleterapeuter utvikles. De skal videre bidra til å styrke NRFs helse- og fagpolitikk, samt utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Faggruppene skal også bidra til samarbeid og utvikling av kompetanse gjennom kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet.

NRFs faggrupper oppnevnes av forbundsstyret og størrelse samt geografisk spredning vurderes utfra det spesifikke fagfeltets kompleksitet og utbredelse. Ved sammensetting og oppnevning tar forbundsstyret utgangspunkt i ressurspersoner som våre interne spesialister, nåværende kursagenter samt andre aktive og interesserte medlemmer. Ideelle størrelser er anslått til å være 4-6 personer og faggruppene opprettes for tre år av gangen og følger landsmøteperioden.

Forbundets leder, fagsjef og fagutviklingsleder inngår i alle de nasjonale faggruppene.

I gruppen for MR er følgende oppnevnt:

  • Anne Helene Reiten, Fagansvarlig radiograf Unilabs Bryn (Leder)
  • Rolf Svendsmark, Produktspesialist MR Siemens (Nestleder)
  • Marianne Mørk, Fagradiograf SUS HF
  • Marthe Bergland Jørgensen, Fagradiograf MR, MRSO, UNN HF

I gruppen for CT ble følgende oppnevnt:

  • Mette K Henning; Fagradiograf og Phd stipendiat (Leder), OUS Ullevaal
  • Tanya Hansen; Fagradiograf CT, Sykehuset i Vestfold (Nestleder)
  • Elin Granheim; Radiograf og strålevernkoordinator, Unilabs Fredrikstad
  • Joanna Mary Fenn, Fagradiograf, OUS Rikshospitalet
  • Trond Bergersen, Fagradiograf CT, Helse Bergen – Haukeland

I oppstartsmøtene ble det tatt en runde på forventninger fra både NRF og de eksterne medlemmene sin side, samt diskutert arbeidsform og hva som er av mest aktuelle saker å jobbe med fremover. For begge gruppene (og fremtidige nye grupper) vil det bli opprettet egne områder for kommunikasjon i Teams og de fleste møter vil også bli avholdt i denne plattformen. Det vil også forsøkes samle gruppene fysisk i forbindelse med forbundets fagkurs på aktuelle områder. Både for MR og CT gruppen ble temaer som fjernstyring av modaliteter, bruk av kunstig intelligens, vurdering av henvisninger og berettigelse, Gjør Kloke Valg-kampanjen, samt forbundets kurstilbud foreslått og diskutert som saker det bør jobbes mer med fremover.

Les også: Norsk Radiografforbund etablerer nettverk av nasjonale faggrupper

Powered by Labrador CMS