Lønnsoppgjøret i Virke er i gang

På formiddagen i dag møttes partene for oppstart av årets lønnsforhandlinger mellom Virke og Unio. Forhandlingene skal etter planen foregå i dag og i morgen.

Publisert Sist oppdatert

– Oppgjøret i Virke må sikret at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor, sier Unios forhandlingsleder Eirik Rikardsen.

Konkurransedyktige vilkår

Unios forhandlingsleder understreker at arbeidsgiverforeningen Virke må sørge for å tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i tiden fremover for å få tilgang på tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft.

I en tid med rekordlav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften vil Virke-bedriftene være avhengig av å følge resultatene i sammenliknbare virksomheter, påpeker han.

– Resultatet må være i tråd med den bransjestandarden forbundene har etablert for medlemmene sine i de korresponderende tariffområdene. Dette gjør at også Virkes medlemsbedrifter er i stand til å tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier forhandlingsleder fra Norsk Sykepleierforbund Eirik Rikardsen.

Han leder forhandlingene på vegne av de elleve forbundene som til sammen utgjør Unio Virke.

- Lønn er viktig

Unios forhandlingsdelegasjon overleverte tidligere i dag kravet for årets lønnsforhandlinger. Unio Virke krever at lønnsnivået og lønnsutviklingen må være i samsvar med utdanning, kompetanse og ansvar.

Allerede nå er det store vanskeligheter med å rekruttere riktig kompetanse til mange av tjenestene som Virke-bedriftene leverer.

– Lønn er et viktig tiltak for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse, sier Rikardsen.

Unio Virke

Under paraplyen Unio Virke samarbeider Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Den norsk kirkes presteforening, Norsk Radiografforbund, Det Norsk Diakonforbund, Bibliotekarforbundet og Det norsk maskinistforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Norsk Radiografforbund er representert ved forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg under forhandlingene.

Les mer om saken på unio.no

Powered by Labrador CMS