Kompetanse kan ikke være gratis

I dag markeres likelønnsdagen av mange.

Publisert
Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Radiografer og stråleterapeuter er hovedsakelig ansatt i offentlige sykehus og ved private institutt for bildediagnostikk. Tilgjengelig lønnsstatistikk fra SSB samt siste Spekter rapport viser at radiografer og stråleterapeuter i stor grad har en heltidskultur, mer enn 95 % av våre arbeider heltid. Her skiller våre grupper seg positivt ut i helsetjenestene. Lavere lønn enn et gjennomsnitt er ofte knyttet til deltidsproblematikk. Kjønnsfordelingen blant radiografer og stråleterapeuter viser at 72 % er kvinner og 28 % menn (SSB tall Helsepersonellkommisjonen). Spekter rapporten viser at lønnsforskjellene knyttet til kjønn innad i virksomhetene er minimale.

Min bekymring på en dag som denne er allikevel at lønnsnivået knyttet til den helt sentrale kompetansen våre grupper representerer i helsetjenestene, ikke er høyt nok for å sikre at radiografer og stråleterapeuter forblir i yrket. I snitt ligger våre grupper en del under et gjennomsnitt for lønn i Norge (SSB 2022). Et for lavt lønnsnivå i sykehusene vil helt klart påvirke en fremtidig rekruttering til yrket og vil dermed kunne svekke de tjenestene vi arbeider innenfor. Lønnsnivået må opp skal sykehusene i fremtiden sikre seg denne helt sentrale kompetansen. 

Spisskompetanse i spesialisthelsetjenesten må lønne seg, sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen. 

Powered by Labrador CMS