Samordna opptak 2024

Økt antall førstevalgsøkere til radiografstudiet

I dag ble tallene fra samordna opptak lagt frem, og de viser en økning i antall
søkere til radiografstudiet.

Publisert Sist oppdatert

Nøkkeltall fra søkingen 2024

  • 142 416 søkere mot 135 980 i fjor. 
  • 6 436 flere søkere i år enn i fjor. Dette tilsvarer en økning på 4,7 %. 
  • 27 læresteder. 
  • 1 364 studier, mot 1 332 i 2023. 
  • 64 086 studieplasser mot 62 590 i fjor, det vil si 1 496 flere studieplasser. 
  • 2,2 søkere per studieplass, som er det samme som i fjor

Samordna opptak koordinerer søking og opptak til grunnutdanninger. Det vil si utdanninger som normalt bygger på videregående opplæring, ved 27 universiteter og høgskoler.

Søkere til radiografstudiet

På radiografstudiet er det totalt 240 studieplasser med 5070 søkere, hvorav 861 søkere har radiografstudiet som sitt førstevalg.

Det er en økning i antall førstevalg på 2,1 % fra 2023. 

Antall studieplasser økte med 10 plasser.

Frafall i studiet

Det er gledlig å se at flere velger radiografstudiet som førstevalg. Det kan bidra til at flere velger å fullføre studiet og faktisk blir dyktige ferdigutdannede radiografer etter endt studie. Frafall i studiet har vært en utfordring og det er å håpe at flere søkere har gjort et bevisst valg og vet hva de går til når studiet starter.

Søkere førstevalg mot antall planglagte studieplasser.

Nøkkeltall for helsefag:

Totalt antall søkere: 55042

Antall søkere førstevalg: 32177

Planlagte studieplasser: 12124

Søkere førstevalg per studieplass: 2,7

Prosetvis endring i søkere førstevalg fra i fjor til i år: +5,9%

Økt antall søkere til de fleste helsefagene

142 416 søkere har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak, dette er en økning på 4,7 % fra 2023. I år er det lyst  ut 1 364 studier med 64 086 studieplasser. Dette er det høyeste antall utlyste studieplasser i Samordna opptaks historie, og en økning på 2,4 % fra 2023. 

«Helsefag» er det klart største utdanningsområdet innen Samordna opptak med 12 124 planlagte studieplasser, og totalt 38,7 % av alle søkere har i år et helsefagstudium blant sine søknadsalternativer. Utdanningsområdet har i år hatt en økning i antall førstevalgssøkere på 5,9 %, dette tilsvarer 1 797 flere førstevalgssøkere. 

Antall søkere til helsefagene 2024.

Les hele rapporten her: Faktanotat samordna opptak 2024

Powered by Labrador CMS