Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen

Alle må jobbe lenger for pensjon

I dag legger regjeringen fram sine forslag til endringer i dagens pensjonssystem.

Publisert Sist oppdatert

Hva betyr levealdersjusteringen?

Levealdersjustering innebærer at pensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealderjusteringen sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig.

Levealdersjustering betyr i praksis at den enkelte må arbeide lenger for samme pensjon når befolkningens levealder øker, alternativt er å ta ut lavere pensjon tidligere.

Vi ser nå igjen følgene av levealderjusteringen som ble innført som prinsipp i 2011, og som følge er forslaget nå at aldersgrensen for pensjon økes gradvis for alle født i 1964 eller senere. Nordmenn er friskere og lever lengre, flere må da jobbe lengre for å finansiere pensjonene. Det er i utgangspunktet en logisk oppfølging at aldersgrensene i folketrygden øker med økende levealder.

Tidligere i høst ble det også gjort endringer for de med særaldersgrenser, endringene innebærer at også de som har særaldersgrense må jobbe lenger for å få en like god livsvarig pensjon som eldre årskull har fått, levealdersjustering gjelder også for disse gruppene. Levealdersjustering og endringene i dagens forslag innebærer nå kort sagt at de aller fleste må se for seg å arbeide lenger for pensjonsopptjening.

"Min bekymring knyttes til det faktum at mange av våre medlemmer står i tøffe yrker, i vaktbelastning og i fysisk og emosjonelt krevende tjenester, med høyt arbeidstempo. Klarer virksomhetene å legge til rette for at radiografer og stråleterapeuter makter å stå i yrket til utover 67 år? Det gjenstår å se om de endringene som er innført faktisk er bærekraftige i fremtiden, sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen."

 

Powered by Labrador CMS