Fv. fagsjef Håkon Hjemly og forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Innspills møte og workshop KD, UNIO og Akademikerne

Publisert

Klar for workshop og innspill til regjeringens profesjonsmelding som skal legges fram våren 2024. Våre innspill omhandler bl.a. behov for å styrke utdanningen, gjennom å sikre inntaksnivå for å få til økt gjennomføringsgrad i radiografstudiet, behovet for kontinuerlig kompetansebygging innen våre felt der innovasjonstakten ikke ser ut til å bremse opp, heller tvert imot.

Her kan du lese mer om våre foreløpige innspill til profesjonsmeldingen

Powered by Labrador CMS