Illustrasjon.

Nå kan du søke NRFs stipender til Phd. kandidater, faglige og vitenskapelige prosjekter

Søknadsfristen er 15. mai 2024.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Radiografforbund utlyser årlig stipendmidler over FOU budsjett.

NRF mener det er verdifullt og ønskelig at våre medlemmer gis muligheten til fordypning og utviklingsarbeid som kan bidra til tjenesteutvikling og profesjonsutvikling. Stipender til Ph.d. kandidater samt forsknings og utviklingsarbeid (FoU) er derfor et viktig virkemiddel og er ment å støtte opp om profesjonsutvikling for våre medlemmer.

For 2024 er det totalt avsatt kr 300 000 til forsknings og utviklingsarbeid. kr 100 000 vil være særskilt avsatt til Ph.d. kandidater.

Forbundsstyret har vedtatt følgende fokusområder for 2024:

  • Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling samt innovasjon innen bildediagnostikk, oppgavedeling kombinert kunstig intelligens innen radiografi og stråleterapi.
  • Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert NRF medlemmer til nye roller; der tiltak har bidratt til økt effektivitet, innovative løsninger samt økt kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist settes til 15. mai 2024 med tildeling i forbundsstyremøtet i september.

Her finner du retningslinjer og søknadskjema

Powered by Labrador CMS