Nrfs-fou-stipend

Foto: Adobe Stock.

Norsk Radiografforbunds stipender til Ph.d. kandidater, faglige og vitenskapelige prosjekter 2024

Norsk Radiografforbund utlyser årlig stipendmidler over FOU budsjett.

NRF mener det er verdifullt og ønskelig at våre medlemmer gis muligheten til fordypning og utviklingsarbeid som kan bidra til tjenesteutvikling og profesjonsutvikling. Stipender til Ph.d. kandidater samt forsknings og utviklingsarbeid (FoU) er derfor et viktig virkemiddel og er ment å støtte opp om profesjonsutvikling for våre medlemmer.

For 2024 er det totalt avsatt kr 300 000 til forsknings og utviklingsarbeid. kr 100 000 vil være særskilt avsatt til Ph.d. kandidater.

Forbundsstyret har vedtatt følgende fokusområder for 2024:

  • Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling samt innovasjon innen bildediagnostikk, oppgavedeling kombinert kunstig intelligens innen radiografi og stråleterapi.
  • Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert NRF-medlemmer til nye roller; der tiltak har bidratt til økt effektivitet, innovative løsninger samt økt kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist settes til 15. mai 2024 med tildeling i forbundsstyremøtet i september.

Den som søker stipend, må være à jour med kontingentinnbetalingen samt må ha vært medlem i minst et år. Det vises ellers til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.


Retningslinjer og søknadsskjema finner du her:
Retningslinjer for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend
Søknadskjema for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend

Søknadsskjema og vedlegg sendes på e-post til nrf@radiograf.no

Merk søknaden "FoU prosjekter 2024".

Powered by Labrador CMS