NRFs FoU stipend 2018

NRFs stipend til faglige og vitenskapelige prosjekter

​​​​​​

 

I henhold til vedtak fattet på Representantskapsmøte 23. november 2017 er det avsatt midler i budsjettet for 2018 øremerket FoU tiltak. I 2018 kan det søkes støtte til faglige og vitenskapelige prosjekter. 

Fokusområder for 2018 er:

  • Faglige prosjekter innen strålevern, metode- og kvalitetsutvikling innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi.
  • Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert radiografer til nye roller og der arbeidsoppgaver har bidratt til økt effektivitet og kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist settes til 1. juli 2018 med tildeling innen 15. september.

Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. De som søker stipend må være à jour med kontingentinnbetalingen.

Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser. 

 

 Retningslinjer stipend og FoU

 Søknadskjema Stipend og FoU

Søknadsskjema og vedlegg sendes på e-post til nrf@radiograf.no