NRFs FoU stipend 2019

NRFs stipend til faglige og vitenskapelige prosjekter

  • Endret

Norsk Radiografforbund avsetter årlig midler over budsjett som er øremerket til faglige og vitenskapelige prosjekter. Initiativet er et ledd i forbundets politikk for å støtte opp om radiograffaglig forsknings og utviklingsarbeid. 

For inneværende år er fokusområder: 

·        Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode-              og kvalitetsutvikling innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi.

·        Prosjekter som omhandler tiltak som har kvalifisert radiografer og stråleterapeuter          til nye roller og der arbeidsoppgaver har bidratt til økt effektivitet og kvalitet i                    helsetjenestene.

 
Søknadsfrist settes til 1 mai. 2019 med tildeling innen 15. september.

 Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. De som søker stipend må være à jour med kontingentinnbetalingen.

Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend til FoU, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til nrf@radiograf.no.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her:

Retningslinjer stipend og FoU

Søknadskjema Stipend og FoU

Søknadsskjema og vedlegg sendes på e-post til nrf@radiograf.no

Merk søknaden FoU prosjekter 2019.