Norsk Radiografforbunds stipender til faglige og vitenskapelige prosjekter 2022
Foto: Adobe Stock.

Norsk Radiografforbunds stipender til faglige og vitenskapelige prosjekter 2022

Norsk Radiografforbund mener det er verdifullt og ønskelig at våre medlemmer gis muligheten til fordypning og utviklingsarbeid som kan bidra til tjenesteutvikling samt profesjonsutvikling innen våre fagområder. Stipender til forsknings og utviklingsarbeid (FoU)er derfor et viktig virkemiddel som er ment å støtte opp om FoU arbeide i de enkelte virksomhetene.

For 2022 er det totalt avsatt kr 200 000 til forsknings og utviklingsarbeid og forbundsstyret har vedtatt følgende fokusområder for 2022:

· Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling samt innovasjon innen bildediagnostikk, kunstig intelligens innen radiografi og stråleterapi.

· Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert NRF medlemmer til nye roller og der tiltak har bidratt til økt effektivitet, innovative løsninger samt økt kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist settes til 15. mai 2022 med tildeling i forbundsstyremøtet september 2022.

Den som søker stipend må være à jour med kontingentinnbetalingen samt må ha vært medlem i minst et år. Det vises ellers til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.


Retningslinjer og søknadsskjema finner du her:
Retningslinjer for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend
Søknadskjema for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend

Søknadsskjema og vedlegg sendes på e-post til [email protected]

Merk søknaden "FoU prosjekter 2022".

Powered by Labrador CMS