Fra venstre forbundsleder Bent Ronny Mikalsen, Elin Kjelle, radiograf og førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst-Norge, Marita Mjåtveit Draugsvoll, radiograf ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, Christian Bjørnebye, MR fagradiograf ved Evidia og Håkon Hjemly, moderator for sesjonen og fagsjef i Norsk Radiografforbund.

Radiologisk høstmøte 2023

Publisert Sist oppdatert

Norsk Radiografforbund deltok i dag på Radiologisk Høstmøte 2023 med egen sesjon.  Årets tema var «Stø kurs i urolig farvann», som tar opp relevante utfordringer i den turbulente tiden vi lever i. Radiografsesjonen hadde som tema bedre bruk av bildediagnostiske tjenester, prioriteringer av undersøkelser og å gjøre kloke valg. Det siste er også navnet på en kampanje som Norsk Radiografforbund har vært delaktig i siden 2021.

Gjør kloke valg jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten, og kampanjen er en norsk versjon av Choosing Wisely som ble lansert i USA i 2012. I Norge startet Gjør kloke valg som et initiativ fra Legeforeningen, i samarbeid med Norsk Pasientforening.

Optimalisering av radiologiske tjenester

Først ut var Elin Kjelle som er radiograf og førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst-Norge og Postdoc på NTNU på Gjøvik. I tillegg til å være vitenskapelig redaktør i NRFs fagtidsskrift Hold Pusten.

Hun presenterte sitt prosjekt ved NTNU IROS (improving radiological services) med optimalisering av radiologiske tjenester med fokus på unødvendig bruk av radiologi.

VeRaVest-prosjektet

Marita Mjåtveit Draugsvoll,  radiograf ved Haukeland universitetssykehus, seksjon for CT og generell røntgen, og masterstudent på Universitetet i Bergen - tilknyttet prosjektet VeRaVest. Hun er også medlem av NRF sitt forbundsstyre.

Hun snakket om VeRaVest-porsjektet, som er et innovasjonsprosjekt støttet av Helse Bergen og Helse Vest. Initiativtaker har vært avdelingsdirektør Aslak Aslaksen og prosjektleder Mia Mowinckel-Nilsen begge ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Målet med prosjektet har vært å forbedre henvisninger fra allmennleger i Helse Vest.

Prioritering av undersøkelser ved Evidia

Christian Bjørnebye, MR fagradiograf ved Evidia. Han har Radiografforbundets spesialistgodkjenning i MR siden 2019. Hans foredrag handlet om arbeidet han er involvert i med prioriteringer av henvisninger til MR undersøkelser basert på «Kloke valg»-kriterier, som de mottar til Evidia i Sandvika.

Her kan du lese mer om Gjør kloke valg

Powered by Labrador CMS