Her er alle inviterte deltakere og IAEA representanter.

Strålevern for pasienter som utsettes for gjentatte strålebelastende bildediagnostikk

Publisert Sist oppdatert

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) arrangerte konsultasjonsmøte om strålevern for pasienter som utsettes for gjentatte strålebelastende bildediagnostikk (recurrent imaging).

ISRRT er en viktig interessent for IAEA og blir ofte invitert til å bidra med innspill til relevante policy-publikasjoner. Dette gjøres ofte på tverrfaglige møter på IAEAs hovedkontor i Wien. I 2019 og 2020 deltok ISRRT på to tekniske møter om temaet gjentatt avbildning (recurrent Imaging) og sluttet seg til en felles uttalelse (Joint Position Statement). Kort tid etter utstedte noen profesjonelle organisasjoner fra USA en uttalelse om riktig bruk av strålingsdosemetrisk sporing for pasienter som gjennomgår medisinsk bildediagnostikk. Disse to uttalelsene uttrykte forskjellige synspunkter angående bruken av pasienteksponeringshistorikk, noe som var motivasjonen for IAEA til å kalle sammen et møte med alle disse organisasjonene og noen eksperter på området, for å diskutere videre og fremme dialog.

Dette IAEA-konsultasjonsmøtet fant sted 6.-8. mars i 2023 og formålet med arrangementet var å fremme en felles forståelse for strålevern for pasienter som får gjentatte røntgenundersøkelser og produsere et såkalt «white paper» om emnet. Et white paper er en form for forklarende og veiledende rapport som autoriteter og organisasjoner ofte publiserer. Motivasjonen for denne rapporten oppstod på grunn av mangel på enighet mellom profesjonelle organisasjoner om effekten av kumulativ strålingseksponering, for å finne konsensus og å gi helsepersonell og pasienter informasjon som kan unngå frykt.

Under konsultasjonsmøtet ble det klart at uenigheten var mindre enn man kunne forvente fra tidligere publiserte uttalelser. Både profesjoner innen medisinsk bildediagnostikk og medisinske fysikere anerkjenner fordelen med medisinsk avbildning og gjentatt avbildning, og fokuset bør være på medisinsk berettiget og informert bruk av medisinsk stråling.

Det tok nær ett halvt år å skrive rapporten ferdig og ytterligere ett halvt år å få den godkjent som vitenskapelig artikkel og på trykk i European Radiology.

Min erfaring med å delta på slike møter på vegne av ISRRT og fremme våre synspunkter og radiografers perspektiver, er at dette er både veldig meningsfylt og viktig. Det er også i våre pasienters beste interesse at radiografers perspektiver tas med i betraktning når man gir råd om radiografirelevante emner, noe som er vanskelig for byråkrater og andre yrkesgrupper å gjøre på våre vegne. Vår yrkesgruppe er i en nøkkelposisjon når det gjelder praktisk strålevern, vurdering av berettigelse og pasientkommunikasjon og jeg opplever at vi blir både lyttet til og tatt på alvor i sammenhenger som møter i regi av IAEA.

Representerte organisasjoner:

American Association of Physicists in Medicine (AAPM) - J. Daniel Bourland American College of Radiology (ACR) - Mahadevappa Mahesh European

Federation of Organizations for Medical Physics (EFOMP) - Paddy Gilligan European Society of Radiology (ESR) - Franz Kainberger

Heads of European Radiological Competent Authorities (HERCA) - Barbara Godthelp International Commission on Radiological Protection (ICRP) - Kimberly Applegate

Image Gently Alliance – Kimberly Applegate

International Organization for Medical Physics (IOMP) - Mahadevappa Mahesh

International Society of Radiology (ISR) - Franz Kainberger

International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT) - Håkon Hjemly

World Health Organization (WHO) - Emilie Van Deventer og Suz Schrandt (USA) fra WHO Patients for Patient Safety network

Artikkelen i European Radiology kan leses (read-only) i sin helhet ved å følge denne linken: https://rdcu.be/dEh0c

Powered by Labrador CMS