Innspillskonferanse om tverrfaglig master ved USN

Publisert Sist oppdatert

Fagsjef Håkon Hjemly deltok på vegne av radiografforbundet på en innspillskonferanse i Drammen 30. oktober. Konferansen var i regi av USN og for å påvirke utviklingen av tverrfaglig masterprogram ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

USN har fra tidligere tilbud om en tverrfaglig master i klinisk helse men ønsker å tilpasse innholdet og profilen på denne slik at den bedre møter de behov man ser frem mot 2030. Første kull i en revidert «helsemaster» er tenkt starte høsten 2025.

Konferansen samlet i hovedsak interne ressurser på USN og ledere fra både relevante kommunale- og offentlige helsetjenester.

Dekan ved Fakultet for helse og sosialvitenskap Pia Cecilie Bing-Jonsson ønsket velkommen og gjorde rede for bakgrunn og utvikling av tverrfaglig masterprogram. Det var videre en presentasjon av Tørn-prosjektet. Dette er ett prosjekt med fokus på oppgavedeling i kommunehelsetjenesten, som nå er bestemt å utvides til også å gjelde spesialisthelsetjenesten og som har fått betydelige midler i regjeringens siste statsbudsjett.

Konferansen var videre organisert i form av strukturert gruppearbeid. Her ble deltakerne utfordret på å velge og argumentere for det de mente var viktigste emner å ha med i en ny tverrfaglig helsemaster. Hver bordgruppe ble så satt til å bli enige om de 3 viktigste emnene.

Blant de som hyppigst var valgt som mest viktige var Helseteknologi og Tjenesteutvikling. Innovasjon og Implementering var også populære valg. I runde to av gruppearbeidet ble det utfordret til å si noe om hva man anbefaler i forhold til fleksibilitet i gjennomføring av et studieprogram. Altså hva man mente om krav til fysisk oppmøte og obligatoriske samlinger, nettbasert undervisning i sanntid og/eller i opptak, grad av interaktivitet, opptakskrav, progresjon og tidsfrister mm. Her var det ikke noe konsensus men enighet om at slike studietilbud bør ha en viss fleksibilitet for å også være aktuelle for personer i ulike livs- og jobbsituasjoner. Samtidig bør det også være noe som stimulerer til samhold og læring av hverandre, som jo også kan være spesielt lærerikt ved tverrfaglige studier.

Det ble av flere også nevnt at man i større grad enn nå må se på mulighet for opptak basert på relevant yrkeserfaring. I dag er det flere med eldre vitnemål som ikke kommer inn på masterprogram pga formelle krav til poeng, men som utvilsomt har opparbeidet seg nødvendige faglige kvalifikasjoner til å gjennomføre en slik helsefaglig master.

 

Powered by Labrador CMS