– Offentlig sektor må klare å rekruttere personell til samfunnskritiske oppgaver, det fordrer et godt oppgjør, sa Bent R. Mikalsen da de innledende forhandlingene startet.

I gang med oppgjøret

Publisert Sist oppdatert

A-delen av forhandlingene mellom Unio og Spekter i årets tariffoppgjør begynte i formiddag. Nestleder i Unio Spekter, Bent. R. Mikalsen, leder de innledende forhandlingene for Unio. Mikalsen er som kjent også forbundsleder i Norsk Radiografforbund.

– Unio ser frem til årets forhandlinger med spenning, sa Mikalsen i sin åpningstale.

Unio ser frem til årets forhandlinger med spenning.

Han påpekte at frontfagsrammen på 5,2 prosent gir mulighet for reallønnsvekst, men minnet samtidig om at rammen i frontfaget ikke må bli en fasit for etterfølgende oppgjør. Han påpekte videre at 2023 til en viss grad viste at modellen kan gi rom for fleksibilitet.

– En slik fleksibilitet mener vi er helt nødvendig. Fordi offentlig sektor må klare å rekruttere personell til samfunnskritiske oppgaver. Gjennom et godt oppgjør kan vi få til riktig allokering av arbeidskraft, slik det beskrives i Holden 4-utvalget. Vårt felles offentlige helsevesen er derfor avhengig av en god ramme for å sikre rekrutteringen, fortsatte han. 

Gjennom et godt oppgjør kan vi få til riktig allokering av arbeidskraft, slik det beskrives i Holden 4-utvalget.

Siden 2024 er et hovedoppgjørsår, vil forhandlingene omhandle mer enn lønn. Økonomibiten kommer på agendaen i en senere fase av forhandlingene.

– Imidlertid har vi noen andre krav i denne innledende delen, sa Mikalsen og nevnte tre punkter.

Det ene dreier seg om bekledning:

– I mange av Spekters bedrifter bekoster ansatte selv nødvendig bekledning til arbeidet. Dette mener vi er urimelig, og vi krever at det må tas tak i og finansieres i de enkelte virksomheter.

Punkt to handler om lønnssamtaler:

I mange av Spekters bedrifter bekoster ansatte selv nødvendig bekledning til arbeidet. Dette mener vi er urimelig.

– Flere av Unios forbund har mye av lønnsdannelsen fastsatt sentralt, likevel vil det for medlemmene i disse forbundene være behov for å ha lønnssamtale med sin leder lokalt. Det samme gjelder for de forbund som har lokal lønnsdannelse. Det kommer derfor et krav om lønnssamtaler. Vi håper dette er å slå inn åpne dører, og vi er åpne for å se på teksten, sa Mikalsen og fortsatte med punkt tre, som dreier seg om frister i forhandlingene:

– Når det gjelder andre områder enn 10 og 13, må vi fastsette frister som sikrer fremdrift, men også ivaretar muligheten for å gjennomføre gode og reelle forhandlinger sentralt som lokalt.

 

 

Powered by Labrador CMS