Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret i helseforetakene

 

Forhandlingsutvalgene til Norsk Radiografforbund er godt i gang med årets tarifforhandlinger i helseforetakene, og frist for ferdigstillelse er i løpet av uken.

​For de som ikke kommer til enighet lokalt, går oppgjøret til fase 3 førstkommende mandag (4. juni).

Fase 3 innebærer at det ikke lenger er de lokale parter som forhandler, med Spekter på den ene side og NRF/Unio på den annen. Skulle man ikke komme til enighet her heller, går tariffoppgjøret til mekling.

Ingen av de lokale oppgjørene er endelig ferdigstilt før hele tariffområdet for helseforetakene er ferdig, og de som har kommet til en lokal enighet, kan derfor ikke offentliggjøre resultatene fra oppgjørene sine før dette.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter fase 3-forhandlingene til uken. 

 

Tekst: forhandlingssjef, Ole Andre Gjerde