Trygdeoppgjøret 2023 i havn

Over en million alderspensjonister får en økning i pensjonene på 8,54 prosent. Grunnbeløpet øker med 7 143 kroner til 118 620 kroner, en årsvekst tilsvarende 6,91 prosent, noe som ser ut til å sikre pensjonistene en solid reallønnsvekst.

Publisert Sist oppdatert

I går ble resultatet av årets trygdeoppgjør offentliggjort.

Fra 1. mai reguleres alderspensjonene med så mye som 8,54 prosent. Minstepensjonen øker fra 1. mai med 20.224 kroner til 257.040 kroner.

Dermed sikrer årets oppgjør pensjonistene et historisk godt resultat.

Årets spesielt høyere regulering må sees i sammenheng med at man i grunnlaget for fjorårets regulering bommet kraftig på både lønns- og prisvekst.

Nye regler

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger er blant ytelsene som reguleres gjennom grunnbeløpet. Det er fastsatt i lov og forskrift hvordan grunnbeløpet og pensjoner skal reguleres.

Stortinget vedtok nye regler for regulering av alderspensjon under fjorårets oppgjør, og årets trygdeoppgjør er derfor gjennomført i tråd med Stortingets vedtak.

Omleggingen av reguleringen av løpende pensjoner, slik at den gjennomføres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst får virkning for fullt første gang i årets trygdeoppgjør. Innretningen har vært Unios foretrukne løsning i mange år. Det tidligere reguleringsregimet med et fratrekk på 0,75 prosent ga unødig store svingninger, og tapene for alderspensjonistene var store.

Over tid vil ordningen sikre pensjonistene halvparten av den realinntektsveksten som arbeidstakerne har. I tider med lav reallønnsvekst kommer pensjonistene bedre ut, og omvendt når reallønnsveksten er høy. Stortingets opprinnelige intensjon med underreguleringen blir med det ivaretatt.

Tallgrunnlaget har under årets oppgjør vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Fornøyd med oppgjøret

NRFs forhandlingssjef er fornøyd med at trygdeoppgjørets resultat reflekterer den krevende økonomiske situasjonen mange befinner seg i.

- Det fremstår som et oppgjør som tar inn over seg de realitetene mange føler på i hverdagen, poengterer Carl Christian Grue Solberg.

Carl Christian Grue Solberg, forhadlingssjef i Norsk Radiografforbund

- Dyrtid treffer alltid de som har minst mest. Derfor er et oppgjør godt over anslått prisvekst en viktig utstrakt hånd i det som for mange er en svært krevende tid, understreker han.

Han er også fornøyd med at de nye reglene om regulering av pensjoner er trådd i kraft.

- De nye reglene sikrer pensjonistene mer forutsigbarhet enn det de gamle gjorde, slår Grue Solberg fast.

- De som påvirkes av trygdeoppgjøret er mennesker som i utgangspunktet ikke gjennom å ta ekstravakter eller liknende kan øke egne inntekter i en begrenset periode om det virkelig skulle knipe. Tar vi med i likningen at fjorårets oppgjør viste seg å bli svært dårlig grunnet uventet høy prisvekst var det derfor essensielt med et solid oppgjør i år, legger han til avslutningsvis.

Les mer om trygdeoppgjøret her:

https://www.unio.no/2023/05/23/37760/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trygdeoppgjoret/id2978054/

Powered by Labrador CMS