Norsk Radiografforbund støtter sykepleiernes streik

Norsk Radiografforbund vil med dette uttrykke vår støtte til Norsk Sykepleierforbund og deres medlemmer som er i streik for bedre lønnsvilkår i NHO Service og Handel.

55 sykepleiere i private institusjoner har vært i streik siden 25. oktober, og gjelder bedrifter som utfører oppdrag for helseforetakene. NSF krever at alle skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det er et krav NRF støtter - det er rimelig at sykepleiere og andre grupper i helsevesenet sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av arbeidssted.