Lederdagene 2019

12.9 - 13.9 2019

Påmelding

Læringsmål:
Etter lederdagene skal deltageren ha fått oppdatert og ny kunnskap om ledelse. Deltageren skal ha fått innsikt i hva kunstig intelligens (KI, artificial intelligence/ AI) er, hvordan det allerede brukes i dag i bildediagnostikken og hvilke fordeler innføringen av slik ny teknologi vil ha for fremtiden.

Deltageren skal også ha fått verktøy til å kunne lede i slike endrings- og utviklingsprosesser, samt ha fått presentert vellykkede prosjekter og måter å håndtere endringssituasjoner og løse endringsutfordringer på. Konkrete tips og verktøy i forbindelse med ansettelsesprosesser og jobbintervjuer skal også være gjennomgått, samt et humoristisk og tankevekkende avslutningsforedrag om endringsmotvilje.

Målgrupper:
Ledere og andre med interesse

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr 4700 totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters middag kr 1300 per døgn.
  • Dersom du ikke skal bo på hotellet, men ønsker å delta på nettverksmiddagen første kvelden, koster dette kr 400.

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000.

Ekstra overnatting:
Alle kursdeltagere kan benytte vår rabattavtale med Thon-hotellene fritt. Dersom du for eksempel ønsker å komme en dag før eller benytte anledningen til å bli over helgen etter kurset, så kan du bestille og betale ekstra overnattinger direkte med hotellet.

Klikk her for å komme inn på Thons hjemmesider ferdig pålogget med vår rabatt

Program     Påmelding

Kursansvarlig er Hans Flaata som er fagutviklingsleder i Norsk Radiografforbund

Kontakt kursansvarlig