For radiografer er god posisjoneringsteknikk en av de avgjørende faktorene for bildekvaliteten.
For radiografer er god posisjoneringsteknikk en av de avgjørende faktorene for bildekvaliteten. (Foto: Gunvor Waade )

Fagkonferanse i Mammografi

Konferansen om bildekvalitet og deep learning i mammografiscreening.

Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet var samlet til konferansen, der hovedtemaet var mammografisk bildekvalitet, både sett fra radiografenes, radiologenes og fysikernes ståsted.

 

 Bildekvalitetens betydning
Professor og medisinsk fysiker Ken Young fra University of Surrey var spesielt invitert til å forelese om temaet. Han snakket om bildekvalitetens betydning for diagnostikk av brystkreft, og ga blant annet en god oversikt over sentrale faktorer de ulike faggruppene må ha kontroll på for å oppnå god bildekvalitet.

 

Posisjoneringsteknikk
For radiografer er god posisjoneringsteknikk en av de avgjørende faktorene for bildekvaliteten. I Mammografiprogrammet diskuteres det nå å innføre en steg-for-steg-beskrivelse av god posisjoneringsteknikk som kan brukes som et utgangspunkt for opplæring og praksis i screeningen. Faggruppen for radiografer i programmet har startet arbeidet med å lage en slik beskrivelse. Mot slutten av konferansen ble det derfor arrangert en egen sesjon for radiografer, der mammogrammer ble presentert og diskutert, og det også ble gjennomført praktiske demonstrasjoner på lab. Dette ga mange nyttige innspill for faggruppen i det videre arbeidet med å beskrive utgangspunktet for hva som kan være god posisjoneringsteknikk.

Nico Karssemeijer og Hofvind Foto:Gunhild Mangerud  

Kunstig intelligens og "deep Learning"
Konferansen hadde også et stort fokus på kunstig intelligens, «deep learning» og maskinlesing, og det ble diskutert hvilken plass dette kan få i mammografiscreening i fremtiden. Professor Nico Karssemeijer fra ScreenPoint/Radboud University Nijmegen og forskningsleder Line Eikvil fra Norsk Regnesentral holdt interessante innlegg om temaet. Tilhørerne fikk dermed en god innføring i hvorfor det norske Mammografiprogrammet gjennom sin store og komplette datasamling gir så utmerkede muligheter for «deep learning», og kan bidra til å finne ut av hvorvidt og hvordan maskinlesing kan bli nyttig for morgendagens mammografiscreening. 

 

Norsk Regnesentral og Kreftregisteret har fått midler fra Norges forskningsråd til et stort prosjekt om dette som starter i høst, hvor flere av landets brystdiagnostiske sentre bidrar med bilder og radiologkompetanse.

Konferansen i Drammen hadde sitt utspring i et stort nasjonalt regranskningsprosjekt utført i Mammografiprogrammet i 2016/2017 i regi av Kreftregisteret og Vestre Viken, der radiologer regransket over 2000 screeningmammogrammer fra hele landet. Målet med prosjektet var å undersøke hvor stor andel av brystkrefttilfellene i screeningprogrammet som kunne vært oppdaget tidligere, og å avdekke mammografiske kjennetegn ved disse, slik at radiologene i fremtiden kan redusere andelen oversette krefttilfeller. I kjølvannet av dette prosjektet er det planlagt flere nye prosjekter, blant annet med fokus på bildekvalitetens betydning for diagnostikk av brystkreft.

Konferansen ble arrangert av Brystdiagnostisk senter i Vestre Viken og Kreftregisteret.

Tekst og bilder: Gunhild Mangerud