Mona Svanteson, foto: Jørn Rødum
Mona Svanteson, foto: Jørn Rødum

Disputas: Mona Svanteson forsvarte sin doktorgrad

Tema: Evaluering av koronar arteriesykdom ved bruk av koronar CT-angiografi i høyrisikopasienter.

Publisert Sist oppdatert

I dag disputerte Mona Svanteson ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin. Disputasen ble gjennomført via videolink på grunn av de eksisterende korona-restriksjonene.

Mona Svanteson.
Mona Svanteson.

Hovedveileder har vært Overlege Ylva Haig, Oslo universitetssykehus

Opponenter Professor Jess Lambrechtsen, Syddansk Universitet  Professor Ellen Margrethe Hauge, Aarhus universitetssykehus Leder av evalueringskomiteen var professor Mona Beyer, Universitetet i Oslo

Ansvarlig for disputasen var professor Pål Aksel Næss, Universitetet i Oslo

Sammendrag Coronary CT angiografi (CCTA) er en etablert metode for å utelukke koronararteriestenoser hos symptomatiske pasienter med lav til middels risiko for hjerte- og karsykdommer. Pasienter med inflammatoriske leddsykdommer og diabetes type 1 har økt risiko for koronar sykdom, men forebygging av hjerte- og karsykdommer er klinisk utfordrende da smerter i brystet ofte kan være fraværende eller uspesifikke hos disse pasientene.

Det overordnede målet med oppgaven var å evaluere forekomsten og egenskapene til CCTA-verifiserte plakk hos pasienter med inflammatoriske leddsykdommer og diabetes type 1, og videre vurdere assosiasjoner mellom CCTA-funn og kliniske variabler. I tillegg ble langtidseffekten av statiner på plakkmorfologi evaluert hos pasienter med inflammatoriske leddsykdommer, og assosiasjonene mellom koronar aterosklerose og epikardielt fettvev ble vurdert hos pasienter med diabetes type 1.

Denne avhandlingen viser en høy forekomst av koronarplakk i begge årskullene. Hos statinnaive pasienter med inflammatoriske leddsykdommer ble 1/3 av plakkene karakterisert som myke eller blandede. Etter 5 år med statinbehandling fant vi en nedgang i myke / blandede plakk og en økning i forkalkede plakk, noe som kan innebære en plakkstabiliserende effekt. Vi fant ingen sammenheng mellom epikardial fettvev og koronar aterosklerose hos pasienter med diabetes type 1.

Lipoprotein-kolesterolnivå med lav tetthet ble identifisert som en viktig faktor for den aterosklerotiske utviklingen i begge kohorter, med langvarig glykemisk kontroll (HbA1c) som en tilleggsfaktor hos pasienter med diabetes type 1. Denne oppgaven legger til dokumentasjon for koronar aterosklerose hos pasienter med inflammatoriske leddsykdommer og diabetes type 1, og kan bidra til å forbedre forebyggingsstrategier for hjerte- og karsykdommer hos disse pasientene.

Les mer om disputasen her

Powered by Labrador CMS