Tekst: fagsjef Håkon Hjemly. Foto: Adobe Stock
Tekst: fagsjef Håkon Hjemly. Foto: Adobe Stock (Thomas Andreas Parpoulas)

Informasjon om ultralydutdanning for radiografer

Videreutdanning i ultralyd

Radiografforbundet får ofte henvendelser med spørsmål om hvor det finnes muligheter for norske radiografer å utdanne seg innen ultralyd. Det er både radiografstudenter, radiografer og ledere som spør oss om dette og det virker som interessen er jevnt stigende.

Det er også jevnt stigende med antall radiografer som er involvert i ultralyd på en eller annen måte, både de som kaller seg sonografer og de som på annen måte er involvert i bruk av ultralyd. Tittelen sonograf er for øvrig ikke beskyttet eller regulert og derfor heller ikke noe offisielt register over antall og hva de har av utdanning.  Men antallet radiografer er ikke veldig stort i Norge og miljøene er relativt små og oversiktlige, så via vår kontakt med medlemmer og tillitsvalgte har vi nokså god oversikt over utbredelsen og utdanningsbakgrunn.

Radiografforbundet har også lagt til rett for nettverksbygging mellom de radiografer som utfører ultralyd i Norge og i Norden for øvrig gjennom blant annet opprettelse av egen Facebook gruppe (Nordic forum for sonographers).

Seminar for beskrivende radiografer inne ultralyd og skjelettdiagnostikk
4. og 5. april arrangerer vi også ett eget seminar for både beskrivende radiografer innen ultralyd og skjelettdiagnostikk. Det er også ønsker om å få til felles faglige arrangementer med Danmark og Sverige for disse gruppene, da antallet i hvert av landene enda er for lavt til å kunne arrangere egne kurs med ønsket antall deltakere.

Utdanningstilbud innen ultralyd for radiografer
Hittil er det kun ett kull radiografer som har fått gjennomført en bred ultralydutdanning i Norge. Det foregikk ved Høyskolen på Gjøvik (HiG) for snart 10 år siden og var ett 60 SP tilbud over 2 år. De fleste radiografer som utfører ultralydundersøkelser i Norge gjennomførte dette studiet. Siden den gang har HiG fusjonert med NTNU i Trondheim og det har ikke kommet i gang noe nytt kull med tilsvarende innhold. Dette jobbes det imidlertid med å få til selv om man ikke ser ut til å få noe støtte fra Norsk Radiologisk Forening i dette arbeidet. Ved NTNU har man i flere år tilbudt kortere og smalere utdanningstilbud innen ultralyd og noen radiografer har gjennomført disse.

Videreutdanning i Storbritannia
I tillegg har flere enkeltradiografer reist til utlandet og fått ultralydutdanning der. De fleste av disse har gjort dette i England, enten som
fulltids studium over ½ - 1 år eller gjennom en eller annen form for kombinasjon med jobb, samlinger og fjernundervisning. Det er også en del radiografer som gjennom lokal opplæring og veiledning utfører enkelte ultralydundersøkelser av varierende omfang.

Vi har vært i kontakt med CASE (Consortium for the Accreditation of Sonographic Education) som har ansvar for akkreditering av ulike programmer for ultralydutdanning i Storbritannia. Her ble vår henvendelse positivt mottatt og med løfte om at de skulle undersøke mulige utdanningssteder, og komme tilbake med informasjon til oss om.  Etter ett par uker mottok vi en samling tilbakemeldinger fra en rekke utdanningssteder med tilbud innen ultralyd for radiografer i Storbritannia. I denne finner man at det er fult mulig å få studieplass som internasjonal søker, man må bare oppfylle generelle krav til internasjonale søkere om engelskkunnskaper og utdanningsbakgrunn, samt ha på plass avtale og mulighet for lokal veiledning og praksis i studieperioden. Det er en rekke ulike tilbud, både i innretning på varighet, studiepoeng, undersøkelsestyper og områder. Det varierer også mellom full tids studier, moduler, deltidsløsninger og om det inngår fjernundervisningsmuligheter.

Her finner du tilbakemeldingene fra utdanningsinstitusjonene

Utskriftsvennlig versjon