Foto: Adobe Stock,  luismolinero
Foto: Adobe Stock, luismolinero

Disse får tildelt NRFs utdanningsstipend for 2020

Norsk Radiografforbunds utdanningsstipender er et medlemstilbud som skal stimulere til at våre medlemmer kan øke sin kompetanse gjennom videreutdanning samt å drive fagutvikling. Stipendordningen er ikke ment å skulle erstatte virksomhetenes ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte; men heller ment å være et supplement til de av våre medlemmer som er i et eller planlegger et utdanningsløp.

For budsjettåret 2020 er det avsatt kr.100.000,- til utdanningsstipend for videreutdanninger og masterstudier.

Forbundsstyret har i møte juni behandlet søknadene om utdanningsstøtte og følgende medlemmer tildeles støtte i 2020:

Navn Utdanning Stipend
Anne Marthe Nikolaisen                                                         Videreutdanning CT 5.000,-
Anne P Andersen                                                 Videreutdanning Kvalitetsledelse  10.000,-
Hege Iren Ottesen                                           Master Helseinformatikk                   20.000,-
Line Eilertsen                                                    Master Helsefaglig utviklingsarbeid  10.000,-
Malin Birkestrand                                                           Videreutdanning CT             5.000,-
Siw R. N. Knarbakk                                                       Master Helseinformatikk    20.000,-
Veronica Klingan                                                                                   Master MR    10.000,-
Margrethe K. Rasmussen                                                     Master Biomedisin/CT 10.000,-
Wilhelm Iversen                                                                                   Master MR  10.000,-

 Her kan du lese mer om NRFs utdanningsstipend og NRFs FoU stipend