NRFs utdanningsstipend 2019

Formålet med utdanningsstipendet, er å gi radiografer mulighet til å drive fagutvikling.

  • Endret

Norsk Radiografforbunds representantskapsmøte 13. desember 2018 avsatte kr. 100.000 til utdanningsstipender.

I 2019 kan det søkes støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier. Ved tildeling vil studieretninger innen radiografi, berettigelse innen bildediagnostikk, beskrivende radiograf, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges. 

Søknadsfristen settes til innen 1. mai 2019 med tildeling innen 15. juni 2019. 

Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. De som søker stipend må være à jour med kontingentinnbetalingen og ha vært medlem i minimum et år.

Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til nrf@radiograf.no. 

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her:

Retningslinjer stipend og FoU

Søknadskjema Stipend og FoU

Merk søknaden Utdanningsstipend 2019