Nrfs-utdanningsstipend

Foto: Adobe Stock, pikselstock,feliks szewczyk

Norsk Radiografforbunds Utdanningsstipend 2024

Utdanningsstipend er et tilbud for deg som medlem av Norsk Radiografforbund. Stipendene er ment å være et supplement og en støtte til de som er i et videreutdanningsløp.

For 2024 er det avsatt kr. 100.000 i budsjett øremerket utdanningsstipend og det kan søkes støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier.

Ved tildeling vil prioritet gis studieretninger innen sentrale fagområder som radiografi, beskrivende radiograf, ultralyd, stråleterapi og nukleærmedisin, IKT-eHelse samt ledelse innen de nevnte fagområder.

Søknadsfristen settes til 15. mai 2024 med tildeling i forbundsstyremøtet i juni måned.

Den som søker stipend, må være à jour med kontingentinnbetalingen og ha vært yrkesaktivt medlem i minst et år. Det vises til retningslinjene for tildeling av stipend, der det stilles krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til med budsjett/kostnadsoversikt. Det gis kun støtte til dokumenterte utgifter ved studiet.


Retningslinjer og søknadskjema finner du her:

Retningslinjer for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend

Søknadsskjema for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend

Søknadsskjema med vedlegg sendes til nrf@radiograf.no

Merk søknaden "Utdanningsstipend 2024"

Powered by Labrador CMS