NRFs utdanningsstipend 2018

Formålet med utdanningsstipendet, er å gi radiografer mulighet til å drive fagutvikling.

​​

I henhold til vedtak fattet på Representantskapsmøte 23. november 2017, er det avsatt kr. 100.000 i budsjettet for 2018 øremerket utdanningsstipend.  I 2018 kan det søkes støtte til: 

                              - Videreutdanninger og mastergradsstudier​

Kr. 100.000 tildeles som støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier. Ved tildeling vil studieretninger innen radiografi, beskrivende radiograf, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges. Søknadsfristen settes til innen 1. mai 2018 med tildeling innen 15. juni 2018. ​

Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. De som søker stipend må være à jour med kontingentinnbetalingen og ha vært medlem i minimum et år. Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser. 

 

Søknaden sendes med vedlegg til Norsk Radiografforbund på epost til nrf@radiograf.no.

 Søknadskjema Stipend og FoU

 Retningslinjer stipend og FoU