Foto: Adobe Stock, luismolinero

Disse får tildelt NRFs utdanningsstipend for 2020

Publisert Sist oppdatert

Norsk Radiografforbunds utdanningsstipender er et medlemstilbud som skal stimulere til at våre medlemmer kan øke sin kompetanse gjennom videreutdanning samt å drive fagutvikling. Stipendordningen er ikke ment å skulle erstatte virksomhetenes ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte; men heller ment å være et supplement til de av våre medlemmer som er i et eller planlegger et utdanningsløp.

For budsjettåret 2020 er det avsatt kr.100.000,- til utdanningsstipend for videreutdanninger og masterstudier.

Forbundsstyret har i møte juni behandlet søknadene om utdanningsstøtte og følgende medlemmer tildeles støtte i 2020:

Navn Utdanning Stipend
Anne Marthe Nikolaisen                                                         Videreutdanning CT 5.000,-
Anne P Andersen                                                 Videreutdanning Kvalitetsledelse  10.000,-
Hege Iren Ottesen                                           Master Helseinformatikk                   20.000,-
Line Eilertsen                                                    Master Helsefaglig utviklingsarbeid  10.000,-
Malin Birkestrand                                                           Videreutdanning CT             5.000,-
Siw R. N. Knarbakk                                                       Master Helseinformatikk    20.000,-
Veronica Klingan                                                                                   Master MR    10.000,-
Margrethe K. Rasmussen                                                     Master Biomedisin/CT 10.000,-
Wilhelm Iversen                                                                                   Master MR  10.000,-

 Her kan du lese mer om NRFs utdanningsstipend og NRFs FoU stipend

Powered by Labrador CMS