Nå kan du søke NRFs utdanningsstipend

Søknadsfristen er 15. mai 2020.

Publisert

I 2020 kan det søkes støtte til: 

  • Videreutdanninger og mastergradsstudier

Ved tildeling vil studieretninger innen radiografi, beskrivende radiograf, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges.

Søknadsfristen settes til innen 15. mai 2020 med tildeling innen 16. juni 2020.

Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. De som søker stipend må være à jour med kontingentinnbetalingen og ha vært medlem i minimum et år. Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Retningslinjer og søknadskjema

Powered by Labrador CMS