Nå kan du søke NRFs forsknings- og utviklingsstipend

Søknadsfristen er 15. mai 2020.

Publisert

I 2020 kan det søkes støtte til faglige og vitenskapelige prosjekter.  

Fokusområder for 2020 er: 

Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi.

Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert NRF medlemmer til nye roller og der arbeidsoppgaver har bidratt til økt effektivitet og kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist settes til 15. mai 2020 med tildeling innen 15. september.

Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. De som søker stipend må være à jour med kontingentinnbetalingen.

Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Retningslinjer og søknadsskjema

Powered by Labrador CMS