Valgkomiteens innstilling

Innstillingen til nytt sentralstyre

Valgkomiteens innstilling

Det nærmer seg landsmøte i Norsk Radiografforbund, og i henhold til innstillingen kan det bli mange nye personer i sentralstyret.

Sentralstyret

   
Forbundsleder: Bent Ronny Mikalsen  Helse Fonna HF
1. nestleder: Jannecke Dalager  Helse Møre og Romsdal HF
2. nestleder Camilla Samuelsen  Helse Finnmark HF
Styremedlem: Tom-Johnny Gundersen  Philips
Styremedlem: Øyvind Bjørklund Pettersen  Oslo universitetssykehus HF
Styremedlem: Hilde Oline Brodshaug  Aleris
Styremedlem: Trude Camilla Frøseth         St. Olavs hospital HF 
Styremedlem: Beathe Tollefsen  Helse Bergen HF
Styremedlem: Mads Melvold  Oslo universitetssykehus HF
   
1. vara: Brit H. W. Bøhler  Vestre Viken HF
2. vara: Kenny Ciaran  Akershus universitetssykehus HF 
3. vara: Hildegunn Ubostad Toft  Helse Stavanger HF
4. vara  Eddie-Andre Elde  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Du kan lese mer om innstillingen og intervjuer med noen av kandidatene i denne månedens utgave av Hold Pusten. 

Innstillingen til alle verv kan du se her>>