Retningslinjen har nå kommet i kortversjon og nettversjon

Retningslinjen har nå kommet i kortversjon og nettversjon

 

Retningslinjen skal være et verktøy for vurdering av behov for bildediagnostikk, og av hvilken modalitet det er riktig å henvise til. Bildediagnostikk vurderes hvis undersøkelsen kan ha betydning for avgjørende diagnostikk og valg av behandling, og behandlingen har rimelig sannsynlighet for å bedre pasientens helsetilstand.

Retningslinjen er nå utgitt i både en fullstendig langversjon, og en kortversjon.

Retningslinjen skal være et verktøy for tjenesteyterne og bidra til riktig bruk av bildediagnostikk for pasientgruppen. Bruken av bildediagnostikk skal være basert på kunnskapsbaserte anbefalinger, og retningslinjene skal også bidra til å begrense eventuelle unødvendige undersøkelser.

Målgruppe for retningslinjen er helsepersonell i kommunehelsetjenesten som henviser pasienter med vanlige smertetilstander i muskel-skjelett til bildediagnostikk, det vil si allmennleger, kiropraktorer og manuellterapeuter. Retningslinjen kan også være nyttig for fysioterapeuter og annnet helsepersonell som behandler pasientgruppen.

 Bildediagnostikk-ved-ikke-traumatiske-muskell-og-skjelettlidelser-IS-1899

 IS-2410 Kortversjon av Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk

Her finner du også en nettversjon av Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk