Nå kan du søke NRFs utdanningsstipend
(©zinkevych - stock.adobe.com)

Søknadsfristen er 1. mai 2019

Nå kan du søke NRFs utdanningsstipend

  • Endret

​I 2019 kan det søkes støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier. Ved tildeling vil studieretninger innen radiografi, berettigelse innen bildediagnostikk, beskrivende radiograf, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges.

Søknadsfristen settes til innen 1. mai 2019 med tildeling innen 15. juni 2019. 

Her finner du retningslinjer og søknadsskjema

Husk å merke søknaden med Utdanningsstipend