Foto: oatawa, Adobe Stock
Foto: oatawa, Adobe Stock

Medlemsendringer ved årsskiftet

Nyutdannet radiografer i 2019?
Dersom du har vært registrert som nyutdannet medlem i 2019, vil medlemskapet ditt automatisk gå over til yrkesaktivt medlemskap fra 01.01.2020. Det er derfor svært viktig at du melder fra til oss om hvor du har begynt å jobbe eller eventuelt om du er arbeidsledig, slik at vi kan sørge for riktig kontingent. Da sikrer du også at arbeidsgiver vet at du er medlem, og skal være med i lønnsmassen under lønnsforhandlingene.

Er du født i 1952, og blitt pensjonist i år?
Dersom du har vært med i NRFs obligatoriske gruppelivsforsikring, er det viktig å vite at den opphører det året du fyller 67 år. Du kan fortsette som pensjonistmedlem og benytte deg av alle våre medlemsfordeler, og i tillegg får du mulighet til å være medlem av LOP, Landsforbundet for offentlige pensjonister, gjennom ditt medlemskap i NRF.
Her kan du lese mer om samarbeidet med LOP, og hvilke muligheter det gir deg som pensjonistmedlem.

Endring av arbeidssted eller adresse
Husk å alltid melde fra til NRF når du bytter jobb eller flytter. Da slipper du å komme på etterskudd med kontingenten, og enda viktigere, arbeidsgiver får beskjed om at du er medlem og skal være med i lønnsmassen i lønnsforhandlingene. 

Du kan varsle oss enten via Min side på radiograf.no, eller ved å sende e-post til nrf@radiograf.no.