F.v. Torild Ofstad, leder av LOP, Turid Langli, leder av NRFs Pensjonistforum og Thor Eivind Halvorsen, sekretariatsleder i NRF.
F.v. Torild Ofstad, leder av LOP, Turid Langli, leder av NRFs Pensjonistforum og Thor Eivind Halvorsen, sekretariatsleder i NRF. (Foto: Tone Rise, Hold Pusten)

Nytt tilbud til våre pensjonister

NRF har inngått en samarbeidsavtale med Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP), som et ledd i tilpasningen av medlemsfordeler for de av forbundets medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive grunnet alder eller uførhet.

Vi har gleden av å introdusere et nytt tilbud til våre pensjonistmedlemmer. Forbundet har inngått en samarbeidsavtale med Landsforbundet for offentlige pensjonister – LOP, som et ledd i tilpasningen av medlemsfordeler for de av forbundets medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive grunnet alder eller uførhet.

LOP er interesseorganisasjonen for pensjonister fra offentlig sektor. De er landets eldste og nest største pensjonistorganisasjon og er partipolitisk og livssynsmessig nøytral. Deres spesialrådgivere gir gratis rådgivning og bistand til medlemmene i pensjons- og arv/boskifte-spørsmål. LOP er eneste pensjonistorganisasjon som gir slik personlig hjelp i saker der man ofte bruker advokat. LOP har også full drøftingsrett ved lønnsoppgjørene for pensjonister og ved statsbudsjettene. LOP er en aktiv høringsinstans i alle saker som angår pensjonisters levekår og rettigheter. LOP utgir et eget medlemsblad fire ganger i året.

Medlemskap i LOP krever egen innmelding
Norsk Radiografforbund ønsker at flest mulig av våre pensjonistmedlemmer melder seg inn i LOP. Vi vil håndtere innmelding og også dekke den sentrale delen av medlemskontingenten i LOP. Etter innmelding kan du også melde deg inn i et av LOP sine lokallag.

Se mer om LOP på www.lop.no

Lokal medlemsavgift kan tilkomme. Endringen i medlemsfordeler for pensjonister vil medføre en liten endring i medlemskontingent. Det legges opp til en liten økning av den årlige kontingenten for pensjonister fra kr. 500,- til kr. 600,- per år.

Kontingentøkningen vil vedtas i representantskapets møte i juni 2019.
For å benytte deg av dette medlemstilbudet, send oss en epost på nrf@radiograf.no.