Fagsjef Håkon Hjemly overrekker blomster fra NRF til Gunvor Gipling Wåde etter endt disputas.
Fagsjef Håkon Hjemly overrekker blomster fra NRF til Gunvor Gipling Wåde etter endt disputas.

Gunvor Gipling Wåde forsvarte sin doktorgrad

I dag var mange samlet på OsloMet for å høre Gunvor Gipling Wåde forsvare sin doktorgrad. Temaet var «Breast compression in mammography – from experience-based to evidence-based practice”.

Veiledere har vært Professor Solveig Hofvind, Faculty of Health Sciences, OsloMet og Professor Peter Hogg, University of Salford.

 

rofessor Sophia Zackrisson, Lund University, Sweden

Opponentene var professor Sophia Zackrisson, Lund University, Sweden og professor Ioannis Sechopoulos, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands

Leder av komiteen: Professor Trine B. Haugen, Faculty of Health Sciences, OsloMet

rofessor Ioannis Sechopoulos, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands

Wådes doktorgrad har bestått av fire studier innenfor feltet, og har blant annet undersøkt kompresjonskraft som ble benyttet i Mammografiprogrammet, samt komprimert brysttykkelse og stråledose. Hun har også undersøkt om kvinner som møter til Mammografiprogrammet mottar lik brystkompresjon ved hver screeningundersøkelse.

Gjennom sine studier har hun funnet at med dagens retningslinjer for brystkompresjon varierer kompresjonen mellom og innad i brystsentrene, på de samme kvinnene når de deltar ved påfølgende screeningrunder, og mellom screeningteknikkene digital mammografi og digital brysttomosyntese. Resultatene tyder på at det bør rettes mer oppmerksomhet til bruk av brystkompresjon i mammografiscreening. Dagens retningslinjer bør revideres for å få kunnskapsbaserte retningslinjer for brystkompresjon. Retningslinjene bør utvikles i samarbeid med radiologer, medisinske fysikere, radiografer og kvinner som deltar i Mammografiprogrammet.

Gunvor Gipling Wåde Foto: Elisabeth Norridge

Vi gratulerer Gunvor Gipling Wåde med doktorgraden!

Her finner du mer informasjon om Wådes disputas og lenke til abstract.