Foto: Aaron Amat, Adobe Stock
Foto: Aaron Amat, Adobe Stock

Disse får tildelt årets utdanningsstipend

Årlig avsettes det midler over budsjett for tildeling til utdanningsstipend.

Norsk Radiografforbunds utdanningsstipender er et medlemstilbud som skal stimulere til at våre medlemmer kan øke sin kompetanse gjennom videreutdanning samt å drive fagutvikling. Stipendordningen er ikke ment å skulle erstatte virksomhetenes ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte; men heller ment å være et supplement til de av våre medlemmer som er i et utdanningsløp. For budsjettåret 2019 er det avsatt kr. 100.000,-  til utdanningsstipend for videreutdanninger og masterstudier. 

Forbundsstyret har i møte juni behandlet søknadene om utdanningsstøtte, og følgende medlemmer tildeles støtte i 2019:

Navn Utdanning Stipend
Anna E. M. Tjøsvoll Videreutdanning MR   5.000,-
Anna Gullhaug Master Stråleterapi/CT  10.000,-
Anne P Andersen    Videreutdanning Kvalitetsarbeid   5.000,-
Goran Vasic  Master Stråleterapi/CT  10.000,-
Helene Mork-Knudsen Master Berettigelse   10.000,-
Jan-Erik Guldbjørnsen   Videreutdanning Stråleterapi       5.000,-
Lena Hassel     Master Nukleærmedisin 10.000,-
Line Eilertsen    Master Helsefaglig utviklingsarbeid      10.000,-
Line Nigardsøy Lie     Master Helsevitenskap  10.000,-
Marianne Mørk    Master MR   10.000,-
Siw R. N. Knarbakk  Master Helseinformatikk    10.000,-
Synne Mikkola Ibrekk Videreutdanning MR            5.000,-

Her finner du mer informasjon om NRFs utdanningsstipend