Disse får tildelt årets FoU stipend
(Foto: mimagephotos, Adobe Stock)

Disse får tildelt årets FoU stipend

Tildelingene er et ledd i Norsk Radiografforbunds satsing og støtte til forsknings- og utviklingsarbeid, og en stor del av budsjettposten går direkte til faglige og vitenskapelige prosjekter. Stipendordningen er ment å være et supplement til virksomhetenes eget ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte og er en støtte til de av våre medlemmer som er i et utdanningsløp samt utfører prosjekter tilknyttet våre fagområder.

Sentralstyret har ved AU i møte august behandlet søknadene til FoU stipend, og følgende medlemmer er tildelt støtte i 2019:

Ane Julie Krog                        25.000,-
Støtte til tekniske hjelpemidler i prosjekt tilknyttet PhD studie og bruk av MR DTI i evaluering av CSF-lidelser. «Clinical application of diffusion tensor imaging in cerebrospinal fluid circulation disorders»

Lydia Johnsen                         40.000,-
Støttet til studieopphold i tilknytning til PhD studie.
«Ultrasound follow-up after endovascular aneurysm repair»

Maiken Tannert                      45.000,-
Prosjekt, radiografer og ultraveiledet innleggelse av PVK for optimalisering av pasientforløp.

Mikael Ottesen Oseberg       10.000,-
Presentasjon og bekjentgjøring av prosjekt.
«Radiography of scoliosis: Reducing radiation doses in pediatric scoliosis examinations.”

Solveig Hofvind                      45.000,-
Prosjekt med bruk av kunstig intelligens innen mammografiscreeningen.
«Kan bruk av kunstig intelligens gjøre mammaradiografer enda bedre til å ta bilder?»

Her kan du lese mer om NRFs FoU stipend